Sveučilište u Splitu

Predavanje "Postupanje s ljudskim koštanim ostacima, hrvatska iskustva u međunarodnom kontekstu" i radionica "Postani i ti antropolog na jedan dan"

Dana 13. 12. 2018. g. u 13 i 30 u dvorcu Vitturi u suradnji s Muzejom grada Kaštela održat će se predavanje Ante Lozine, dipl. iur sa Sveučilišnoga odjela za forenzične znanosti pod nazivom "Postupanje s ljudskim koštanim ostacima, hrvatska iskustva u međunarodnom ko... Više

Održano predavanje i radionica "Krivotvorine novčanica i kovanica"

U petak, 30. studenoga, na Sveučilišnome odjelu za forenzične znanosti održano je predavanje „Krivotvorine novčanica i kovanica“ pod vodstvo višega stručnog suradnika u Direkciji trezora HNB-a i stalnoga sudskog vještaka za rukopise, dokumente i novčanice Zvonimira ... Više

Odluka o mobilnosti osoblja u okviru Erasmus+ programa za akademsku godinu 2018./2019.

Povjerenstvo u sastavu: Nevena Aljinović, dipl. iur., doc. dr. sc. Željana Bašić i Josip Crnjac, prof. biol., na svojoj sjednici, održanoj dana 23. studenoga 2018., utvrdilo je da je Sveučilišni odjel za forenzične znanosti od Sveučilišta u Splitu zaprimio jednu prijavu... Više

Predavanje i radionica „Krivotvorine novčanica i kovanica“

U petak, 30. studenoga 2018., na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti, Sveučilišta u Splitu s početkom u 9:30 A0-1 održat će se predavanje i radionica na temu „Krivotvorine novčanica i kovanica“ u sklopu kolegija „Forenzična analiza spornih dokumenata“. Predava... Više

Prva radionica Stručne radne skupine za izradu standarda kvalifikacije „magistar financijsko-računovodstvene forenzike“

U petak, 16. studenoga 2018. na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu održana je prva radionica Stručne radne skupine za izradu standarda kvalifikacije „magistar financijsko-računovodstvene forenzike“.  U radu Stručne radne skupine sudjelovali ... Više

Obavijest o nastupnom predavanju Tine Peraice

U petak, 19. listopada 2018. godine, u učionici B1-21, s početkom u 12.30, održat će se nastupno predavanje pristupnice Tine Peraice, socijalnog pedagoga i psihoterapeuta, na temu: "Nasilje u obitelji: iskustva iz prakse". Predavanje će se održati pred Stručnim pov... Više

Forenzika na Europskoj noći istraživača 2018.

U petak, 28. rujna 2018. godine, u Dioklecijanovim podrumima održala se Europska noć istraživača na kojoj su, uz ostale, sudjelovali i djelatnici i studenti Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti: doc. dr. sc. Željana Bašić, doc. dr. sc. Ivana Kružić, asistenti A... Više

Gostovanje u Arheološkome muzeju Narona u Vidu

U petak, 21. rujna, djelatnici Sveučilišnoga odjela za forenzične znanosti Ana Banovac, Ivan Jerković i Toni Ljubić gostovali su u Arheološkome muzeju Narona u Vidu, gdje su održali dvije radionice za popularizaciju znanosti namijenjene učenicima. U prvoj radionici ... Više

Obavijest o početku izvođenja nastave u akademskoj godini 2018/2019

Predavanja za studente druge godine sveučilišnog diplomskog studija Forenzike počinju 9.listopada (utorak) 2018. godine u 14.00 u predavaonici B1-21.

Obavijest o svečanom otvorenju početka nastave za studente prve godine sveučilišnog diplomskog studija Forenzike

Svečano otvorenje nastave za studente prve godine sveučilišnog diplomskog studija Forenzike održat će se 1.listopada (ponedjeljak) 2018. godine s početkom u 9.00 sati u predavaonici B1-21. Pozivaju se svi studenti prve godine studija Forenzike, nastavnici i suradn... Više

ispis