Sveučilište u Splitu

O projektu

Forenzične su znanosti interdisciplinarne znanosti koje uključuju mnoga područja i polja te ih sve objedinjuju u službi pravosuđa, a samim tim prilagođuju terminologiju drugih znanosti pravosudnom sustavu. Postojanje razrađene i jasno definirane terminologije nužno dovodi do kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada pravosuđa. Forenzika se, stoga, mora razvijati kao novo interdisciplinarno područje zajedničko svim znanstvenim područjima i granama sukladno napretku znanosti i potrebama pravosuđa. Razvoj forenzične znanstvene misli znanstvenim i stručnim radom nedvojbeno će utjecati i na razvoj zakonske regulative i pravne misli. U nekim disciplinama forenzičnih znanosti hrvatski znanstvenici su među vodećima u svijetu, naročito u dijelu koji se tiče problematike iz Domovinskog rata i identifikacije žrtava iz masovnih grobnica te sprječavanja i otkrivanja bioterorizma i masovnog biološko - toksičnog djelovanja.

Spoznaje koje su rezultirale brojnim publikacijama i izlaganjima na svjetskim skupovima potrebno je prenijeti na nove generacije mladih forenzičara kako bi ih oni mogli rabiti u svom znanstvenom i stručnom radu.

Istraživanja u forenzičnim znanostima, ali i nastava, kao i popularizacija ove znanosti, mogući su jedino ako postoji znanstveno nazivlje koje je usklađeno i sustavno analizirano. Važnost izgradnje forenzično-kriminalističkog nazivlja još je važnije kada se uzme u obzir da su forenzične znanosti u izravnoj službi pravosuđa čiji jezik i način komunikacije mora biti nedvosmislen, jasan i usklađen. Razvoj forenzičnih znanosti kao interdisciplinarnih znanosti je eksponencijalan, pa se samim time javlja iznimna potreba usklađivanja nazivlja s obzirom na rast broja pojmova i novih metoda. Služeći se engleskim jezikom moguće je pratiti ove trendove, međutim kada treba pisati i komunicirati na hrvatskom jeziku, tek se tada vide mnoga neriješena pitanja oko naziva i njihovog značenja. Iako postoje neki rječnici koji obuhvaćaju dio kriminalističkog i forenzičnog nazivlja, ono većinom nije posve usklađeno, ili pak ne obuhvaća mnoštvo novih forenzičnih pojmova i novootkrivenih pojava. Usklađivanje dosadašnjeg nazivlja, ali i stvaranje novog, posebno u novim otkrićima i područjima kriminalistike, otvara put mnogim interdisciplinarnim istraživanjima.

 Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Željana Bašić, poveznica

Suradnici na projektu

doc. dr. sc. Ivana Kružić, poveznica

prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, poveznica

prof. dr. sc. Dragan Primorac, poveznica

Mitchell M. Holland, PhD, Associate Professor, poveznica

Timothy Palmbach, J. D., poveznica

prof. dr. sc. Katarina Vilović, poveznica

Slobodan Marendić, dipl. krim., poveznica

Kristijan Bečić, dr. med., poveznica

Gorana Rosandić, mag. forens., prof.

Ante Lozina, dipl. iur.

Josip Crnjac, predavač , poveznica

Ana Banovac, mag. forens.

Ivan Jerković, mag. forens., poveznica

Toni Ljubić, mag. forens.

dr. sc. Bruno Nahod, poveznica

dr.sc. Perina Vukša Nahod, poveznica

 

 

Poveznice:

http://www.hrzz.hr/

http://struna.ihjj.hr/

http://ihjj.hr/

http://forenzika.unist.hr/

ispis