Sveučilište u Splitu

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST  

a)     UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA  

b)     USTROJ I NAČIN RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA  

                ODLUKE REKTORSKOG ZBORA  

ispis