Sveučilište u Splitu

 

Forenzična patologija

FORENZIČNA PATOLOGIJA

Forenzična patologija

Forenzi
čna patologija

 

 

Forenzična patologija

VODITELJICA KATEDRE: prof.dr.sc. Marija Definis-Gojanović

 

 

 

Suradnici u nastavi:

prof.dr.sc. Šimun Anđelinović

prof.dr.sc. Davorka Sutlović

prof.dr.sc. Alan Bosnar

Ela Škorić, dr. med.

 

Cilj nastave ovog kolegija je steći temeljna znanja iz sudske patologije i to iz područja nasilnog oštećenja zdravlja i nasilne smrti, tanatologije, kriminalistike i identifikacije, vještačenja i tumačenja činjenica za potrebe sudskih postupaka, kao i upoznati se s obdukcijskom tehnikom i drugim metodama koje se koriste u modernoj sudskoj medicini. Na kraju nastave student treba biti sposoban koristiti stečena znanja u samostalnom prepoznavanju prirodnog i nasilnog oštećenja zdravlja, znakova i vrsta smrti, razumjeti postupke pri prepoznavanju živih i mrtvih osoba te način sudjelovanja u sudskim radnjama i procesima, kao i drugim zbivanjima gdje je neophodno sudjelovanje sudskog medicinara.

 

Forenzična patologija

FORENZIČNA PATOLOGIJA

Forenzična patologija

Forenzi
čna patologija

 

 

Forenzična patologija

VODITELJICA KATEDRE: prof.dr.sc. Marija Definis-Gojanović

 

 

 

Suradnici u nastavi:

prof.dr.sc. Šimun Anđelinović

prof.dr.sc. Davorka Sutlović

prof.dr.sc. Alan Bosnar

Ela Škorić, dr. med.

 

Cilj nastave ovog kolegija je steći temeljna znanja iz sudske patologije i to iz područja nasilnog oštećenja zdravlja i nasilne smrti, tanatologije, kriminalistike i identifikacije, vještačenja i tumačenja činjenica za potrebe sudskih postupaka, kao i upoznati se s obdukcijskom tehnikom i drugim metodama koje se koriste u modernoj sudskoj medicini. Na kraju nastave student treba biti sposoban koristiti stečena znanja u samostalnom prepoznavanju prirodnog i nasilnog oštećenja zdravlja, znakova i vrsta smrti, razumjeti postupke pri prepoznavanju živih i mrtvih osoba te način sudjelovanja u sudskim radnjama i procesima, kao i drugim zbivanjima gdje je neophodno sudjelovanje sudskog medicinara.

ispis