Sveučilište u Splitu

Nastavno osoblje Odjela:

doc. dr. sc. Marijana Bartulović

izv. prof. dr. sc. Ivica Filipović

doc. dr. sc. Ana Jeličić

Toni Šušak, mag. oec., mag. iur., asistent


Vanjski suradnici Odjela:

Krešimir Jurun, mag. oec.

dr. sc. Vjeko Luetić

doc. dr. sc. Damir Mihanović

prof. dr. sc. Nikša Nikolić 

prof. dr. sc. Ivan Pavić

Ivana Perica, mr. oec.

prof. dr. sc. Ivica Pervan

prof. dr. sc. Maja Pervan

doc. dr. sc. Damir Piplica

Zrinka Silić, dipl. oec.

dr. sc. Nađa Šuća

doc. dr. sc. Suzana Vuletić

ispis