Sveučilište u Splitu

Ekonomske i humanističke znanosti u forenzici

Nastavno osoblje Odjela:

doc. dr. sc. Marijana Bartulović

izv. prof. dr. sc. Ivica Filipović

dr.sc. Ana Jeličić

Vanjski suradnici Odjela:

prof. dr. sc. Nikša Alfirević

izv. prof. dr. sc. Željana Aljinović Barać

prof. dr. sc. Marijana Ćurak

doc. dr. sc. Maja Ćukušić

doc. dr. sc. Mario Jadrić

Krešimir Jurun, mag.oec.

dr. sc. Vjeko Luetić

dr. sc. Damir Mihanović

dr. sc. Petar Mišević

prof. dr. sc. Nikša Nikolić

prof. dr. sc. Ivan Pavić

Ivana Perica, mr. oec.

prof. dr. sc. Ivica Pervan

izv. prof. dr. sc. Maja Pervan

mr. sc. Ivona Pivac Krivošija

prof. dr. sc. Branka Ramljak

Zrinka Silić, dipl. oec.

Nađa Šuća, mr. oec.

doc. dr. sc. Suzana Vuletić

ispis