Sveučilište u Splitu

Ekonomske i humanističke znanosti u forenzici

Znanstvena metodologija i statistika u forenzičnim znanostima

 


Studenti će kroz kolegij steći znanja iz područja istraživačke metodologije i korištenja medicinskih informacija te primjene statističkih metoda i postupaka u forenzičnim istraživanjima, što će ih osposobiti za provođenje istraživanja te uporabu stručne i znanstvene literature. Nakon završenog predmeta student će moći prijaviti temu svojeg diplomskog (magistarskog rada).

Svladavanje znanja znanstvene metodologije omogućit će studentima kritičku procjenu znanstvenih izvješća o forenzičnim istraživanja i pronalazak znanstveno utemeljenih odgovora na pitanja iz forenzične prakse. Studenti će razviti sljedeće specifične sposobnosti:


  • Razumijevanje izvora i putova stvaranja stvarnoga znanja;
  • Poznavanje vrsta istraživanja u forenzičnoj znanosti;
  • Kritička procjena prikaza podataka i kritička analiza znanstvenih izvješća o forenzičnim istraživanjima;
  • Shvaćanje i usvajanje pravila i postupaka prijenosa znanstvenih informacija (znanstvenoga publiciranja);
  • Upoznavanje s etikom znanstvenoga publiciranja.Svladavanje znanja iz statistike, student će moći razumjeti osnove statističkog načina mišljenja i zaključivanja, općenito i posebice za forenzičnu znanost, te biti u stanju odabrati vrstu istraživačkih podataka i postupaka koji mu trebaju za određeni zadatak, aktivno donositi odluke koje se osnivaju na statističkim analizama i statistički zaključivati. Razvit će sljedeće specifične sposobnosti:


  • Razumijevanje i uporaba temeljnih statističkih definicija;
  • Razumijevanje različitih načina prikazivanja podataka prikupljenih u istraživanju;
  • Razumijevanje i primjena statističkog zaključivanja na osnovi raspona pouzdanosti i provjere hipoteze;
  • Razumjeti i rabiti statističke postupke specifične za DNA forenzična istraživanja.
ispis