Sveučilište u Splitu

1. Etika u forenzičnim znanostima – doc. dr. sc. Suzana Vuletić

2. Forenzika u bankarstvu i osiguranju – izv. prof. dr. sc. Ivica Filipović /

    doc. dr. sc. Damir Piplica

3. Forenzično računovodstvo I. – doc. dr. sc. Marijana Bartulović

4. Forenzično računovodstvo II. – doc. dr. sc. Marijana Bartulović

5. Interna kontrola i revizija – doc. dr. sc. Marijana Bartulović

6. Korporacijsko izvještavanje – prof. dr. sc. Ivica Pervan

7. Platni promet – izv. prof. dr. sc. Ivica Filipović

8. Porezni sustav RH – prof. dr. sc. Nikša Nikolić

9. Računovodstvo proračunskog  i neprofitnog sektora – izv. prof. dr. sc. Ivica Filipović

10. Revizija – izv. prof. dr. sc. Ivica Filipović

11. Zaštita tržišnog natjecanja – prof. dr. sc. Ivan Pavić / prof. dr. sc. Maja Pervan

12. Financijsko restrukturiranje i sanacija poslovnih subjekata - izv. prof. dr. sc.. Ivica Filipović / doc. dr. sc. Marijana Bartulović

13. Financijsko - računovodstveno vještačenje - izv. prof. dr. sc. Ivica Filipović / doc. dr. sc. Marijana Bartulović

ispis