Sveučilište u Splitu


Voditelj katedre:  izv. prof. dr. sc. Ivica Filipović

Zamjenik voditelja katedre:  doc. dr. sc. Marijana Bartulović

Tajnik:  Toni Šušak, mag. oec., mag. iur., asistent

Dobrodošli na stranice Katedre za ekonomske i humanističke znanosti u forenzici.

Katedra za ekonomske i humanističke znanosti omogućava studentima stjecanje znanja iz:

 • etike u forenzičnoj znanosti,
 • forenzike u bankarstvu i osiguranju,
 • financijskog računovodstva,
 • interne kontrole, interne i eksterne revizije,
 • korporacijskog izvještavanja,
 • platnog prometa,
 • poreznog sustava RH,
 • poslovne inteligencije,
 • računovodstva proračunskog i neprofitnog sektora,
 • zaštite tržišnog natjecanja.

Kroz područje financijsko-računovodstvene forenzike  studente se teorijski i praktično priprema za:

 • analizu poslovne dokumentacije i poslovnih transakcija,
 • prepoznavanje "uljepšanih" financijskih izvještaja,
 • sprječavanje i otkrivanje utaje poreza, pranja novca te korupcije,
 • vrednovanje pojedinih oblika imovine, obveza i poduzeća kao cjeline,
 • izradu sudskih i izvansudskih vještačenja i dr.

ispis