Sveučilište u Splitu

Ekonomske i humanističke znanosti u forenzici

Voditelj katedre:  izv. prof. dr. sc. Ivica Filipović

Zamjenik voditelja katedre:  doc. dr. sc. Marijana Bartulović

Tajnica:  dr.sc. Ana JeličićDobrodošli na stranice Katedre za ekonomske i humanističke znanosti u forenzici.Katedra za ekonomske i humanističke znanosti omogućava studentima stjecanje znanja iz:

  • etike u forenzičnoj znanosti,
  • forenzike u bankarstvu i osiguranju,
  • financijskog računovodstva,
  • interne kontrole, interne i eksterne revizije,
  • korporacijskog izvještavanja,
  • platnog prometa,
  • poreznog sustava RH,
  • poslovne inteligencije,
  • računovodstva proračunskog i neprofitnog sektora,
  • zaštite tržišnog natjecanja.

Kroz područje financijsko-računovodstvene forenzike  studente se teorijski i praktično priprema za: analizu poslovne dokumentacije i poslovnih transakcija; prepoznavanje "uljepšanih" financijskih izvještaja; sprječavanje i otkrivanje utaje poreza, pranje novca te korupcije; vrednovanje pojedinih oblika imovine, obveza i poduzeća kao cjeline; izradu sudskih i izvansudskih vještačenja i dr.

ispis