Sveučilište u Splitu

Voditelj: prof. dr. sc. Šimun Anđelinović

Zamjenik: doc. dr. sc. Ivana Kružić

Tajnik: Ana Banovac, mag. forens.

 

1.       Istraživanje mjesta događaja I. – prof. dr. sc. Šimun Anđelinović

2.       Forenzična obrada tragova – prof. dr. sc. Šimun Anđelinović

3.       Istraživanje mjesta događaja II. – prof. dr. sc. Šimun Anđelinović

4.       Forenzična analiza spornih dokumenata - prof. dr. sc. Šimun Anđelinović

5.       Forenzična balistika – prof. dr. sc. Šimun Anđelinović

6.       Forenzična analiza spornih dokumenata (izborni) - prof. dr. sc. Šimun Anđelinović


    
 
 

 

ispis