Sveučilište u Splitu

Voditelj prof. dr. sc. Hrvoje Kačer,

Zamjenik doc. dr. sc. Damir Primorac

Tajnik: Nevena Aljinović, dipl. jur

 1.  Kazneno pravo – prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
 2. Kazneno procesno pravo I. – doc. dr. sc. Marina Carić
 3. Gospodarski kriminalitet – prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
 4. Kazneno procesno pravo II. – izv. prof. dr. sc. Damir Primorac
 5. Uloga forenzičara u sudskom postupku – prof. dr. sc. Šimun Anđelinović
 6. Forenzika i odštetna odgovornost (izborni) - prof. dr. sc. Hrvoje Kačer
 7. Penologija (izborni) – doc. dr. sc. Marina Carić
 8. Međunarodno pravo – prof. dr. sc. Vesna Barić Punda
 9. Osnove građanskog prava s osnovama građanskog postupka – prof. dr. sc. Hrvoje Kačer
 10. Suzbijanje organiziranog kriminaliteta (izborni) – prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić
 11. Pravo društava – doc. dr. sc. Ratko Brnabić
 12. Stečajno pravo (izborni) – doc. dr. sc. Ratko Brnabić
 13. Pravo tržišta kapitala (izborni) - doc. dr. sc. Ratko Brnabić
 14. Posebne dokazne radnje (izborni) – izv. prof. dr. sc. Damir Primorac
 15. Suzbijanje gospodarskog kriminaliteta (izborni) – doc. dr. sc. Damir Piplica
 16. Kazneno procesno praovo I - doc.dr.sc. Marija Pleić
 17. Osnove građanskog prava s osnovama građanskog postupka - prof.dr.sc. Jozo Čizmić
 18. Uloga forenzičara u sudskom postupku - prof.dr.sc. Ante Perkušić

  ispis