Sveučilište u Splitu

Kontakt
Adresa:

Ruđera Boškovića 33, 21000 Split

Telefon:

021/510-180

E-mail:
forenzika@unist.hr

 

Uprava

 

Pročelnik:

Izv. prof. dr. sc. Ivica Filipović
ivica.filipovic@unist.hr
021/510-185

Zamjenik pročelnika:

Prof. dr. sc. Dragan Primorac
draganprimorac2@gmail.com

Pomoćnik pročelnika za nastavu:

Doc. dr. sc. Ivana Kružić
ivana.kruzic@unist.hr
021/510-183
095/1988-160

Pomoćnik pročelnika za poslovanje:

Doc. dr. sc. Marijana Bartulović
marijana.bartulovic@unist.hr
021/510-184

Pomoćnik pročelnika za znanosti i međunarodnu suradnju:

Doc. dr. sc. Željana Bašić
zeljana.basic@unist.hr
021/510-183
098/679-458

Tajnik Odjela:

Ante Lozina, dipl. iur.
ante.lozina@unist.hr
021/510-181Djelatnici

Redoviti profesor u trajnom zvanju:

Prof. dr. sc. Josip Kasum
josip.kasum@unist.hr

Docenti:

Doc. dr. sc. Tija Žarković Palijan

Doc. dr. sc. Toni Perković
toni.perkovic(@unist.hr)

Doc. dr. sc. Ana Jeličić
ana.jelicic@unist.hr


Poslijedoktorandi:

Dr. sc. Snježana Štambuk
snjezana.stambuk@unist.hr

Dr. sc. Nina Mišić Radanović
nina.misic.radanovic@unist.hr

Predavači:

Josip Crnjac, prof.
josip.crnjac@unist.hr

Asistenti:

Nevena Aljinović, dipl. iur.
nevena.aljinovic@unist.hr

Marko Perkušić, mag. iur.
marko.perkusic@unist.hr

Ana Banovac, mag. forens.
anbanovac@unist.hr

Ivan Jerković, mag. forens./mag. ing.
ijerkovic@unist.hr

Toni Ljubić, mag. forens.
tljubic@unist.hr

Toni Šušak, mag. oec., mag. iur.
toni.susak@unist.hr

Livia Slišković, mag. forens.

Marko Pilić, mag. forens.

Studentska referada:

Jelena Lović Režić, mr. oec.
jelena.lovic.rezic@unist.hr
021/510-180

Informatička služba:

Ana Šarić Gudelj, mag. ing. comp.
asgudelj@unist.hr
021/564-815

ispis