Sveučilište u Splitu

VODITELJ:
doc.dr.sc. Ivana Kružić - bibliografija 

SURADNICI:
prof.dr.sc. Šimun Anđelinović - bibliografija 
doc.dr.sc. Željana Bašić - bibliografija 
Josip Crnjac, predavač - bibliografija 
Ana Banovac, mag. forens. -  bibliografija 
Ivan Jerković, mag. forens. -  bibliografija
Toni Ljubić, mag. forens. - bibliografija
ispis