Sveučilište u Splitu

Plan istraživačke, stručne i nastavne djelatnosti Laboratorija;

Istraživačka djelatnost:
- znanstvena i stručna analiza bioloških tragova s mjesta događaja
- znanstvena i stručna analiza tragova krvnih mrlja s mjesta događaja
- znanstvena i stručna daktiloskopska analiza podataka s mjesta događaja
- znanstvena i stručna balistička i mehanoskopska analiza uzoraka s mjesta događaja
- znanstvena i stručna analiza dokumenata, novca i rukopisa s mjesta događaja
- znanstvena i stručna analiza tragova požara i eksplozija
- snimanje, znanstvena i stručna obrada i analiza slikovnog materijala s mjesta događaja
- analiza građe interdisciplinarnim pristupom u suradnji s drugim institucijama,
- izrada baze podataka,
- znanstvene publikacije,
- organizacija sudjelovanje na znanstvenim radionicama i skupovima,
- nastavak i poboljšanje znanstvene suradnje s drugim, osobito inozemnim institucijama,
- suradnja s gospodarstvom,
- vođenje i sudjelovanje na znanstvenim projektima,
- praćenje kvalitete istraživačkog rada i poduzimanje svih potrebnih aktivnosti za unapređenje
istraživačke produktivnosti,
- pokretanje znanstvenog časopisa.

Stručne aktivnosti:
- nabavka potrebne opreme, kemikalija i potrošnog materijala,
-analiza tragova s mjesta događaja prema narudžbi,
-3D ispisi i distribucija skeniranih i vizualiziranih modela,
- izrada modela,
- uspostavljanje suradnje s gospodarstvom, prijenos i primjene rezultata istraživanja u gospodarstvu te zaštita intelektualnog vlasništva,
- promocija Laboratorija u javnosti,
- promoviranje i osmišljavanje aktivnosti znanstvenog turizma,
- provođenje vještačenja po potrebi,
- organizacija i sudjelovanje u aktivnostima popularizacije znanosti,
- potpora i sudjelovanje u studentskim i stručnim projektima,
- ostale aktivnosti iz djelokruga Laboratorija.

Nastavne aktivnosti:
- Sudjelovanje na i vođenje postojećih kolegija:
Istraživanje mjesta događaja I,
Istraživanje mjesta događaja II,
Forenzična obrada tragova,
Forenzična analiza spornih dokumenata,
Forenzična balistika,
Forenzična analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa,
te na Pravnom fakultetu: Sudska medicina i CSI-Medicinska kriminalistika).
- Uvođenje novih kolegija i ponuda postojećih kolegija drugim sastavnicama Sveučilišta i drugim Sveučilištima.
- Ugradnja rezultata i spoznaja istraživanja u nastavu, osobito na diplomskoj i doktorskoj razini,
- Izrada seminarskih, diplomskih i doktorskih radova te vođenje i sudjelovanje na studentskim projektima.
- Mentoriranje stručne prakse.
ispis