Sveučilište u Splitu

Laboratorij za istraživanje mjesta događaja (eng. Crime scene investigation Laboratory ) CSI lab


Djelatnice/ci Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti već dulji niz godina održavaju nastavu iz područja istraživanja mjesta događaja i srodnih znanosti. U sklopu rada bili su na brojnim kongresima i usavršavanjima iz navedenog područja u Hrvatskoj i svijetu. Osim znanstvenog i nastavnog rada djelatnici aktivno sudjeluju i na popularizaciji znanosti organiziranjem radionica za sve uzraste te gostujući u radijskim i televizijskim programima, time promovirajući Odjel, forenziku i znanost općenito.

Aktivnosti unutar laboratorija uključuju vježbe za studente iz istraživanja mjesta događaja, uključujući simuliranje očevida, izrade situacijskih planova, skica i fotografiranja, sastavljanje zapisnika o očevidu i popratne dokumentacije, analize tragova krvi, načini izuzimanja i postupanja s biološkim i fizikalnim tragovima, kontaktnim tragovima, daktiloskopijom, balistikom, analiza spornih dokumenata, i drugim srodnim granama. Osim nastavne komponente u laboratoriju obavlja i znanstveno istraživački rad.


Kolegiji vezani uz djelatnost laboratorija su:
  • Istraživanje mjesta događaja I
  • Istraživanje mjesta događaja II
  • Forenzična obrada tragova
  • Forenzična analiza spornih dokumenata
  • Forenzična balistika
  • Forenzična analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa

ispis