Sveučilište u Splitu

CSI laboratorij
Laboratorij za istraživanje mjesta događaja (eng. Crime scene investigation Laboratory ) CSIlab


Djelatnice/ci Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti već dulji niz godina održavaju nastavu iz područja istraživanja mjesta događaja i srodnih znanosti. Također, u sklopu rada bili su na brojnim kongresima i usavršavanjima iz navedenog područja u Hrvatskoj i svijetu. Osim znanstvenog i nastavnog rada djelatnici aktivno sudjeluju i na popularizaciji znanosti s temama vezanim za istraživanje mjesta događaja i forenziku.
Dosadašnje aktivnosti uključivale su vježbe za studente iz istraživanja mjesta događaja, uključujući simuliranje očevida, izrade situacijskih planova, skica i fotografiranja, sastavljanje zapisnika o očevidu i popratne dokumentacije, analize tragova krvi, načini izuzimanja i postupanja s biološkim i fizikalnim tragovima, kontaktnim tragovima, daktiloskopijom, balistikom, analiza spornih dokumenata, i drugim srodnim granama. Osim nastavne komponente u laboratoriju bi se obavljao i znanstveno istraživački rad.
Temeljna djelatnost predloženog laboratorija bi se tako ovim prijedlogom i formalizirala kao i doprinijela povećavanju kvalitete nastave i unaprjeđenju znanstveno-istraživačkog rada.
Kolegiji vezani uz predloženu djelatnost laboratorija su: na Odjelu za forenzične znanosti Istraživanje mjesta događaja I, Istraživanje mjesta događaja II, Forenzična obrada tragova, Forenzična analiza spornih dokumenata i Forenzična balistika, Forenzična analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa, te na Pravnom fakultetu: Sudska medicina i CSI-Medicinska kriminalistika).
ispis