Sveučilište u Splitu

Plan istraživačke, stručne  i znanstvene djelatnosti  Laboratorija :

Istraživačka djelatnost:

- znanstvena i stručna analiza bioloških tragova s mjesta događaja,

- provođenje populacijsko genetičkih istraživanja,

- znanstvena i stručna analiza entomoloških vrsta važnih u forenzici,

- DNA analiza bioloških tragova,

- analiza polena i izrada baze podataka,

- znanstvene publikacije,

- organizacija i sudjelovanje na znanstvenim radionicama i skupovima,

- nastavak i poboljšanje  znanstvene suadnje s drugim, osobito inozemnim institucijama,

- suradnja s gospodarstvom,

- vođenje i sudjelovanje na znanstvenim projektima,

- praćenje kvalitete istraživačkog rada i poduzimanje svih potrebnih aktivnosti za unapređenje     istraživačke produktivnosti


Stručne aktivnosti:

- nabavka potrebne opreme, kemikalija i potrošnog materijala,

- provođenje DNA analiza u svrhu testiranja očinstva i identifikacije,

- uspostavljanje suradnje sa gospodarstvom, prijenos i primjene rezultata istraživanja u gospodarstvu te zaštita intelektualnog vlasništva,

- promocija Laboratorija u javnosti,

- promoviranje i osmišljavanje aktivnosti znanstvenog turizma,

- provođenje vještaćenja po potrebi,

 - organizacija i sudjelovanje u aktivnostima popularizacije znanosti,

- potpora i sudjelovanje u studentskim i stručnim projektima,

- ostale aktivnosti iz djelokruga Laboratorija

Nastavne aktivnosti:


- Sudjelovanje u izvođenju nastave iz postojećih kolegija:


Forenzična biologija


Forenzična genetika I


Bioterorizam


Forenzična genetika II


Osnove humane genetike


Osnove forenzične botanike


Animalna forenzična genetika


Osnove populacijske genetike


Veterinarska forenzika


Forenzična entomologija

ispis