Sveučilište u Splitu

Laboratorij za forenzičnu genetiku i biologiju ( engl. Forensic genetics and biology laboratory )    DNABioLab


Djelatnice/ci Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti već dulji niz godina održavaju nastavu i provode istraživanja iz područja forenzične genetike i biologije. Također, u sklopu rada bili su na brojnim kongresima i usavršavanjima iz navedenog područja u Hrvatskoj i svijetu. Osim znanstvenog i nastavnog rada djelatnici aktivno sudjeluju i na popularizaciji znanosti s temama vezanim za forenzičnu genetiku i biologiju. 


Dosadašnje aktivnosti uključivale su vježbe za studente iz kolegija iz područja forenzične biologije i genetike, uključujući postupke prikupljanja bioloških tragova na mjestu događaja, forenzične obrade bioloških tragova u laboratoriju, postupke izolacije DNA iz podobnih bioloških tragova, metode umnažanja i analize DNA, interpretacije rezultata, testiranja očinstva i korištenja DNA baza podataka. Osim nastavne komponente u laboratoriju  se obavlja i znanstveno istraživački rad.


Kolegiji vezani uz   djelatnost laboratorija na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti su: 

  • Osnove forenzične biologije 
  • Forenzična genetika I
  • Bioterorizam
  • Forenzična genetika II
  •  Osnove humane genetike
  •  Osnove forenzične botanike
  • Animalna forenzična genetika 
  • Osnove populacijske genetike
  • Veterinarska forenzika 
  • Forenzična entomologija
ispis