Sveučilište u Splitu

Kalendari nastave za ak. god. 2018./2019.

I. godina

ISTRAŽIVANJE MJESTA DOGAĐAJA

FORENZIČNA KEMIJA I MOLEKULARNA BIOLOGIJA

FORENZIKA I NACIONALNE SIGURNOSTI

FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA FORENZIKA

II. godina

ISTRAŽIVANJE MJESTA DOGAĐAJA

FORENZIČNA KEMIJA I MOLEKULARNA BIOLOGIJA

FORENZIKA I NACIONALNE SIGURNOSTI

FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA FORENZIKA

 

NAPOMENE:

  • Raspored nastave za pojedinačne predmete, kao i pripadajuće prostorije za održavanje nastave možete pogledati u izvedbenim planovima predmeta.
  • Termine izbornih predmeta (za 2. godinu studija) ćemo objaviti naknadno
ispis