Sveučilište u Splitu

Predlagači

Centar za studij forenzike

Izvođači

Sastavnice Sveučilišta u Splitu: Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Kemijsko-tehnološki fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Građevinsko-arhitektonski fakultet; nastavnici sa Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Osijeku, iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša Split, iz Kliničkog bolničkog centra Split, iz Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” Zagreb i iz Hrvatskog instituta za tehnologiju Zagreb.

Trajanje

Ukupno 2 godine (4 semestara).

Diplomski studij forenzike zamišljen je kao studij s tri osnovna modula za stručnjake različitih profila najčešće potrebnih pravosudnoj praksi.

Istraživanje mjesta događaja IMD
Forenzična kemija i molekularna biologija FKMB
Forenzika i nacionalne sigurnosti FINS

Financijsko - računovodstvena forenzika FRF

ECTS

120

Uvjeti za upis

Uvjet upisa na sveučilišni diplomski studij forenzike je odgovarajući uspješno završeni preddiplomski ili diplomski sveučilišni studijski program, iz područja društvenih i humanističkih znanosti, medicine, biomedicine i zdravstva, biotehnologije, tehničkih znanosti i prirodnih znanosti s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.

Pravilnikom studija također će se regulirati uvjeti upisa u pojedine module, a sukladno prethodno stečenim znanjima i vještinama kandidata s odgovarajućih preddiplomskih i diplomskih studija.

Cilj ovakvog određivanja uvjeta za upis je omogućiti što većem broju zainteresiranih kandidata obrazovanje iz forenzike, a poglavito dati zaposlenima koji rade na ovim i sličnim poslovima mogućnost dodatne edukacije, a što će, nesumnjivo, utjecati na poboljšanje svakodnevnog stručnog rada, ali i na kvalitetu rada pravosudnih organa.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Studenti će tijekom nastave steći kompetenciju kritičkog pristupa svakom novom slučaju i obliku počinjenja kaznenog djela. Uz primjenu dosadašnjih usvojenih znanstvenih metoda kandidati su obučeni za brzo usvajanje i primjenu najnovijih znanstvenih metoda kako bi što uspješnije riješili svaki problem što pred njih postavlja pravosuđe.

Studijski modul Istraživanje mjesta događaja

Studenti se tijekom nastave u okviru ovog studijskog modula teorijski i praktično osposobljavaju za uspješnu analizu i pregled mjesta počinjenja kaznenog djela ili prekršaja, ali i za razumijevanje potreba kasnijih laboratorijskih obrada pojedinih dokaznih materijala. Ovo im znanje omogućava pravilno uzorkovanje i djelotvoran nadzor nad radom tima za očevid u skladu sa strogim pravilima struke.

Također, tijekom studija, kandidat je dobio i kompetencije kao i pravne okvire za uspješnu prezentaciju rezultata svoga rada te iznošenje mišljenja u sudskom postupku. Poznavanje zakonskih okvira vlastitog djelovanja omogućiti će diplomiranim studentima zaključak o značaju primjenjivanja predviđene pravne procedure koja je uvjet da spoznajno valjan dokaz postane i pravno valjanim dokazom.

Završetkom ovog studijskog modula stečeno zvanje magistra forenzike omogućava zapošljavanje unutar institucija kao što su policija, vojska, privatne sigurnosne agencije, osiguravajući zavodi, tužiteljstva, sudovi, odvjetnički uredi, banke, velike državne firme, te u državnim upravnim tijelima kao što su kaznionice i zatvori, zatim u tijelima koja sudjeluju u izvršenju uvjetnih kazni ili su zadužena za prevenciju zlostavljanja djece i maloljetnika, te za sprječavanje nasilja u obitelji.

Studijski modul Forenzična kemija i molekularna biologija

Diplomanti ovog modula osposobljeni su i za rad u laboratorijima velikog broja neovisnih znanstvenih institucija koje realiziraju dio aktivnosti analize bioloških tragova u području istraživanja kažnjivih radnji, kontrole kvalitete, okoliša ili higijene. Magistar forenzičnih znanosti iz područja forenzične kemije i molekularne biologije tijekom studija teorijski se i praktično osposobljava za uspješnu primjenu analize širokog dijapazona forenzično-bioloških i forenzično-kemijskih metoda u obradi bioloških tragova humanog, animalnog i biljnog podrijetla, kao i kemijskih tragova, te za uspješno prezentiranje rezultata svoga rada i iznošenje mišljenja na sudu.

Završavanje ovoga programa kandidatima daje prednost pri upošljavanju u laboratorijima institucija kao što su policija, vojska ili privatne sigurnosne agencije.

Studijski modul Forenzika i nacionalne sigurnosti

Razvoj visoke tehnologije koji je pretežno zasnovan na ekspanzivnom razvoju informatike i njezinoj sve široj primjeni u gotovo svim tehnološki naprednim proizvodima pomiče mjesto zločina i u virtualnu sferu, a što zahtijeva visoko obrazovane i tehnički dobro pripremljene istraživače i za ovo područje. Studenti će tijekom edukacije steći kompetencije za sigurnosno djelovanje u gospodarstvu i u državnim službama koje se bave raznim oblicima sigurnosti, a koju su stekli od vrhunskih znanstvenika s ovog područja kako iz zemlje tako i iz inozemstva. Kako je Hrvatska zemlja s visokim udjelom turizma u bruto domaćem proizvodu s maksimalno liberalnim granicama, nameće se pitanje sigurnosti kako u turizmu tako i u drugim gospodarskim granama, a s kojima bi se upoznali i educirali kandidati na ovom studijskom modulu.

Uz ovo, globalizacija danas nužno postavlja i pitanja sustavne, te organizirane međunarodne suradnje na područjima globalne sigurnosti, borbe protiv organiziranog kriminala i terorizma, a za što će tijekom studija polaznici biti posebno obučeni te steći kompetencije za prepoznavanje i suzbijanje istih.

Studijski modul Finnacijsko-računovodstvena forenzika

Moderno gospodarsko okruženje karakteriziraju dosta turbulentna okolina, restrukturiranje poslovnih subjekta, procesi privatizacije, globalizacija, sukobi interesnih skupina u tvrtkama (vlasnika, menadžera, zaposlenika, vjerovnika…), te posebice sukob privatnih i javnih interesa. U takvom okruženju nisu rijetke pojave prijevara u financijskom izvještavanju, kao i različiti oblici gospodarskog kriminala. Policijska istraga i kasnija sudska obrada takvih slučajeva zahtijeva posebno educirane stručnjake iz područja financija, računovodstva i revizije.

Magistar forenzičnih znanosti iz područja financijsko-računovodstvene forenzike tijekom studija se teorijski i praktično priprema za analizu poslovne dokumentacije, poslovnih transakcija, prepoznavanje "uštimanih" financijskih izvještaja, prepoznavanje utaja poreza, vrednovanje pojedinih oblika imovine i poduzeća kao cjeline, izradu revizorskih vještačenja za potrebe trgovačkih sudova (unos temeljnog kapitala, dokapitalizacija, otpremnine manjinskim dioničarima…). Završavanje ovoga programa kandidatima otvara mogućnost zapošljavanja u policiji, poreznim upravama, financijskoj policiji, državnoj reviziji, privatnim i javnim kompanijama, te revizorskim i konzultantskim tvrtkama.

Mogućnosti nastavka studija

Poslijediplomski doktorski studij u trajanju od 3 godine (180 ECTS) u srodnim područjima ovisno o odabranom modulu. Otvorena je mogućnost poslijediplomskog obrazovanja i u drugim srodnim područjima, a prema uvjetima pojedinih studija.


Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

MAGISTAR FORENZIČNIH ZNANOSTI (MAGISTAR FORENZIKE)

Predlagači

Centar za studij forenzike

Izvođači

Sastavnice Sveučilišta u Splitu: Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Kemijsko-tehnološki fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Građevinsko-arhitektonski fakultet; nastavnici sa Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Osijeku, iz Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša Split, iz Kliničkog bolničkog centra Split, iz Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” Zagreb i iz Hrvatskog instituta za tehnologiju Zagreb.

Trajanje

Ukupno 2 godine (4 semestara).

Diplomski studij forenzike zamišljen je kao studij s tri osnovna modula za stručnjake različitih profila najčešće potrebnih pravosudnoj praksi.

Istraživanje mjesta događaja IMD
Forenzična kemija i molekularna biologija FKMB
Forenzika i nacionalne sigurnosti FINS

Financijsko - računovodstvena forenzika FRF

ECTS

120

Uvjeti za upis

Uvjet upisa na sveučilišni diplomski studij forenzike je odgovarajući uspješno završeni preddiplomski ili diplomski sveučilišni studijski program, iz područja društvenih i humanističkih znanosti, medicine, biomedicine i zdravstva, biotehnologije, tehničkih znanosti i prirodnih znanosti s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.

Pravilnikom studija također će se regulirati uvjeti upisa u pojedine module, a sukladno prethodno stečenim znanjima i vještinama kandidata s odgovarajućih preddiplomskih i diplomskih studija.

Cilj ovakvog određivanja uvjeta za upis je omogućiti što većem broju zainteresiranih kandidata obrazovanje iz forenzike, a poglavito dati zaposlenima koji rade na ovim i sličnim poslovima mogućnost dodatne edukacije, a što će, nesumnjivo, utjecati na poboljšanje svakodnevnog stručnog rada, ali i na kvalitetu rada pravosudnih organa.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Studenti će tijekom nastave steći kompetenciju kritičkog pristupa svakom novom slučaju i obliku počinjenja kaznenog djela. Uz primjenu dosadašnjih usvojenih znanstvenih metoda kandidati su obučeni za brzo usvajanje i primjenu najnovijih znanstvenih metoda kako bi što uspješnije riješili svaki problem što pred njih postavlja pravosuđe.

Studijski modul Istraživanje mjesta događaja

Studenti se tijekom nastave u okviru ovog studijskog modula teorijski i praktično osposobljavaju za uspješnu analizu i pregled mjesta počinjenja kaznenog djela ili prekršaja, ali i za razumijevanje potreba kasnijih laboratorijskih obrada pojedinih dokaznih materijala. Ovo im znanje omogućava pravilno uzorkovanje i djelotvoran nadzor nad radom tima za očevid u skladu sa strogim pravilima struke.

Također, tijekom studija, kandidat je dobio i kompetencije kao i pravne okvire za uspješnu prezentaciju rezultata svoga rada te iznošenje mišljenja u sudskom postupku. Poznavanje zakonskih okvira vlastitog djelovanja omogućiti će diplomiranim studentima zaključak o značaju primjenjivanja predviđene pravne procedure koja je uvjet da spoznajno valjan dokaz postane i pravno valjanim dokazom.

Završetkom ovog studijskog modula stečeno zvanje magistra forenzike omogućava zapošljavanje unutar institucija kao što su policija, vojska, privatne sigurnosne agencije, osiguravajući zavodi, tužiteljstva, sudovi, odvjetnički uredi, banke, velike državne firme, te u državnim upravnim tijelima kao što su kaznionice i zatvori, zatim u tijelima koja sudjeluju u izvršenju uvjetnih kazni ili su zadužena za prevenciju zlostavljanja djece i maloljetnika, te za sprječavanje nasilja u obitelji.

Studijski modul Forenzična kemija i molekularna biologija

Diplomanti ovog modula osposobljeni su i za rad u laboratorijima velikog broja neovisnih znanstvenih institucija koje realiziraju dio aktivnosti analize bioloških tragova u području istraživanja kažnjivih radnji, kontrole kvalitete, okoliša ili higijene. Magistar forenzičnih znanosti iz područja forenzične kemije i molekularne biologije tijekom studija teorijski se i praktično osposobljava za uspješnu primjenu analize širokog dijapazona forenzično-bioloških i forenzično-kemijskih metoda u obradi bioloških tragova humanog, animalnog i biljnog podrijetla, kao i kemijskih tragova, te za uspješno prezentiranje rezultata svoga rada i iznošenje mišljenja na sudu.

Završavanje ovoga programa kandidatima daje prednost pri upošljavanju u laboratorijima institucija kao što su policija, vojska ili privatne sigurnosne agencije.

Studijski modul Forenzika i nacionalne sigurnosti

Razvoj visoke tehnologije koji je pretežno zasnovan na ekspanzivnom razvoju informatike i njezinoj sve široj primjeni u gotovo svim tehnološki naprednim proizvodima pomiče mjesto zločina i u virtualnu sferu, a što zahtijeva visoko obrazovane i tehnički dobro pripremljene istraživače i za ovo područje. Studenti će tijekom edukacije steći kompetencije za sigurnosno djelovanje u gospodarstvu i u državnim službama koje se bave raznim oblicima sigurnosti, a koju su stekli od vrhunskih znanstvenika s ovog područja kako iz zemlje tako i iz inozemstva. Kako je Hrvatska zemlja s visokim udjelom turizma u bruto domaćem proizvodu s maksimalno liberalnim granicama, nameće se pitanje sigurnosti kako u turizmu tako i u drugim gospodarskim granama, a s kojima bi se upoznali i educirali kandidati na ovom studijskom modulu.

Uz ovo, globalizacija danas nužno postavlja i pitanja sustavne, te organizirane međunarodne suradnje na područjima globalne sigurnosti, borbe protiv organiziranog kriminala i terorizma, a za što će tijekom studija polaznici biti posebno obučeni te steći kompetencije za prepoznavanje i suzbijanje istih.

Studijski modul Finnacijsko-računovodstvena forenzika

Moderno gospodarsko okruženje karakteriziraju dosta turbulentna okolina, restrukturiranje poslovnih subjekta, procesi privatizacije, globalizacija, sukobi interesnih skupina u tvrtkama (vlasnika, menadžera, zaposlenika, vjerovnika…), te posebice sukob privatnih i javnih interesa. U takvom okruženju nisu rijetke pojave prijevara u financijskom izvještavanju, kao i različiti oblici gospodarskog kriminala. Policijska istraga i kasnija sudska obrada takvih slučajeva zahtijeva posebno educirane stručnjake iz područja financija, računovodstva i revizije.

Magistar forenzičnih znanosti iz područja financijsko-računovodstvene forenzike tijekom studija se teorijski i praktično priprema za analizu poslovne dokumentacije, poslovnih transakcija, prepoznavanje "uštimanih" financijskih izvještaja, prepoznavanje utaja poreza, vrednovanje pojedinih oblika imovine i poduzeća kao cjeline, izradu revizorskih vještačenja za potrebe trgovačkih sudova (unos temeljnog kapitala, dokapitalizacija, otpremnine manjinskim dioničarima…). Završavanje ovoga programa kandidatima otvara mogućnost zapošljavanja u policiji, poreznim upravama, financijskoj policiji, državnoj reviziji, privatnim i javnim kompanijama, te revizorskim i konzultantskim tvrtkama.

Mogućnosti nastavka studija

Poslijediplomski doktorski studij u trajanju od 3 godine (180 ECTS) u srodnim područjima ovisno o odabranom modulu. Otvorena je mogućnost poslijediplomskog obrazovanja i u drugim srodnim područjima, a prema uvjetima pojedinih studija.


Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

MAGISTAR FORENZIČNIH ZNANOSTI (MAGISTAR FORENZIKE)

ispis