Sveučilište u Splitu

Novosti i događanja

Unosi za veljača 2012

27.veljača 2012

Obavijest za studente 1. god

Upisi u drugi semestar će se odvijati prema slijedećem rasporedu: I. modul - 29. veljače u 12:00 sati II. modul - 28. veljače u 11:30 sati III. modul - 01. ožujka u 13:00 sati IV. modul - 02. ožujka u 13:00 sati Studenti su dužni donijeti index.... Više

27.veljača 2012

Obavijest za studente 2. god III. modula

U petak, 2. ožujka neće biti nastave iz predmeta "Osnove građanskog prava s osnovama građanskog postupka". Nadoknada će se održati u četvrtak 8. ožujka s početkom u 15:30 na istom mjestu.

22.veljača 2012

Obavijest za studente I. godine - prijava ispita putem Studomata

Obavijest za studente I. godine - prijava ispita putem Studomata

17.veljača 2012

OBAVIJEST- STUDENTI II. GODINE-SVI MODULI

Mole se studenti II. godine da dođu u studentsku referadu radi upisa predmeta u IV. semestar prema navedenom rasporedu:   MODUL 1. – UTORAK, 21. 02. 2012. OD 12.00 DO 14.00 SATI   MODUL 2. – PONEDJELJAK, 20. 02. 2012. OD 13.00 DO 14.00 SATI   MODUL ... Više

17.veljača 2012

Prijave za razlikovnu godinu

Sveučilišni studijski centar za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu poziva sve zainteresirane za upis razlikovne godine studija u akademskoj 2011./2012. godini za stjecanje uvjeta za upis Sveučilišnog diplomskog studija forenzike. Više

16.veljača 2012

Rezultati ispita iz kolegija Znanstvena metodologija i statistika

Upis ocjena će biti 20.02.2012. u 9:00 sati u prostorijama Centra.   REZULTATI ISPITA

13.veljača 2012

Obavjest studentima II. modula

Poštovani studenti I. i II. godine modula FKMB, prema odluci Stručnog vijeća Centra predavanja profesora Holland-a nisu obvezna, a prisutnima će se bodovati na način - jedno predavanje = 0,25 ECTS bodova. Ukupno je predviđeno četiri predavanja.

13.veljača 2012

Uloga forenzičara u sudskom postupku

Mole se studenti koji nisu stekli pravo izlaska na ispit da se jave asistentu Crnjac Josipu na mail adresu jcrnjac@unist.hr zbog dogovora oko seminarski tema.

09.veljača 2012

Obavijest za studente II. modula

Dana 13.02, 15.02, 20.02 i 27.02 s početkom u 16h počinje ciklus predavanja prof. Mitchell M. Holland, s Penn State University. Ova predavanja su obavezna za studente prve i druge godine drugog modula. Materijali za predavanja su objavljeni zajedno s materijalima i... Više

07.veljača 2012

Nastava iz kolegija Forenzika u bankarstvu i osiguranju

Nastava iz kolegija Forenzika u bankarstvu i osiguranju

06.veljača 2012

Nastava iz kolegija "Forenzična obrada tragova"

Dana 7. veljače iznimno, nastava iz kolegija "Forenzična obrada tragova" počinje u 10:00 sati u prostorijama Centra.  Ostale dane nastava će se odvijati prema objavljenom rasporedu.

03.veljača 2012

Odgoda ispita

Ispit iz kolegija  ZNANSTVENA METODIKA I STATISTIKA U FORENIČNIM ZNANOSTIM koji je trebao biti 3.veljače 2012. u 8 i 15 sati se odgađa. Novi termin ispita je ponedjeljak 13. veljače u 14:00 sati.

02.veljača 2012

Forenzična obrada tragova- II. godina

Nastava iz predmeta Forenzična obrada tragova dana 02. veljače 2012. četvrtak, započinje u 14 sati.

ispis

Tražilica