Sveučilište u Splitu

Novosti i događanja

Unosi za ožujak 2010

31.ožujak 2010

FORENZIČNA PATOLOGIJA - TEME SEMINARA

TEME SEMINARA – SUDSKA MEDICINA škol. god. 2009/2010 /za studente koji su opravdano izostali više od dva dana nastave izrada seminarskog rada je obvezatna/   The forensic autopsy versus an external examination Factors used in estimating the time of death... Više

16.ožujak 2010

Prijedlog kandidata za izbor rektora

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora

12.ožujak 2010

ODLUKA O PRIZNAVANJU ISPITA IZ KAZNENOG PROCESNOG PRAVA

Split, 11. ožujka 2010. Broj: 05 – 4 – 7/5-2010         Predmet: Odluka o priznavanju ispita iz predmeta Kazneno procesno pravo I. na Sveučilišnom studijskom centru za forenzične znanosti       U svezi zahtjeva studenata studija Forenzičnih znanosti za prizna... Više

ispis

Tražilica