Sveučilište u Splitu

Novosti i događanja

Unosi za srpanj 2014

18.srpanj 2014

Obavijest za studente II. godine

OBAVIJEST ZA STUDENTE   Obavještavaju se svi studenti koji do kraja ove akademske godine 2013./2014. žele diplomirati da svoje diplomske radove moraju predati najkasnije do 15. rujna 2014.     STUDENTI KOJI SU AK. GODINE 2013./14. UPISALI PO PRVI PU... Više

16.srpanj 2014

Rezultati usmenog ispita iz predmeta Porezni sustav

Rezultati usmenog ispita iz predmeta Porezni sustav se nalaze u prilogu.

16.srpanj 2014

Rezultati ispita iz predmeta IMD2 i Forenzična obrada tragova

Rezultati ispita iz predmeta IMD2 i Forenzična obrada tragova se nalaze u prilogu.

16.srpanj 2014

Rezultati ispita iz predmeta IMD1

Rezultati ispita iz predmeta IMD1 se nalaze u prilogu.

15.srpanj 2014

Seminarski radove iz kolegija Forenzična analiza požara...

Poštovani studenti II. godine modula IMD Lijepo vas molimo, da ukoliko to još niste napravili, da predate seminare iz kolegija Forenzična analiza požara, eksplozija… kako bi se mogla upisati ocjena u ljetnom ispitnom roku.

15.srpanj 2014

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Porezni sustav

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Porezni sustav nalaze se u prilogu.

14.srpanj 2014

UVOD U RAČUNALNU FORENZIKU - Ispit

Ispit iz Osnove računalne forenzike (razlikovna godina) održat će se u ponedjeljak 21. srpnja 2014. u 16 sati. Budući da Sveučilišna knjižnica tada ne radi, okupite se ispred zgrade, pa će Vas asistent odvesti na FESB gdje će se ispit i održati.

11.srpanj 2014

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studenta Ivana Burazina na temu "TERORIZAM U JUGOISTOČNOJ EUROPI" će se održati u ponedjeljak 14.srpnja 2014. u prostorijama Odjela u 8:30 sati. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju obrani rada.

10.srpanj 2014

Stručna praksa - II. godina studija

Prema Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja stručne prakse Sveučilišnog odjela za forenzična znanosti, članku 10. studenti su dužni dostaviti IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ STRUČNOJ PRAKSI (za sve module). Izvješće trebate predati u referadi koja će ga proslijediti voditel... Više

08.srpanj 2014

Rezultati ispita iz predmeta FKiT I

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična kemija i toksokologija I se nalaze u prilogu.

08.srpanj 2014

Obavijest za studente I. i II. godine

Refundaciju vaših autobusnih karata možete predignuti od danas do 18. srpnja 2014. godine.

08.srpanj 2014

Upis ocjena iz predmeta Forenzična patologija i Seminar iz forenzičnih znanosti

Upis ocjena iz kolegija FORENZIČNA PATOLOGIJA I SEMINAR IZ FORENZIČNIH ZNANOSTI održat će se 21. srpnja 2014. u 12. sati. Mole se studenti da predignu svoje indexe ranije iz referade, te dođu na upis u navedenom terminu. Toga dana referada neće raditi!

08.srpanj 2014

Upis ocjena za sve predmete doc. Mršića

Studenti koji žele upisati ocjene za bilo koji od predmeta doc. Mršića trebaju donijeti indekse najkasnije do četvrtka 10. srpnja u 9:00 sati.

08.srpanj 2014

Stručna praksa - 2. godina

Mole se svi studenti koji još nisu donijeli popunjeno izvješće o stručnoj praksi da to naprave najkasnije do 11. srpnja 2014. (petak).

07.srpanj 2014

Ispit iz predmeta Uvod u kriminalistiku

Ispit iz predmeta Uvod u kriminalistiku za studente razlikovne godine održat će se u četvrtak 10. srpnja u 9:00 sati.

07.srpanj 2014

Rezultati ispita iz predmeta Uloga forenzičara u sudskom postupku

Rezultati ispita iz predmeta Uloga forenzičara u sudskom postupku se nalaze u prilogu.

07.srpanj 2014

Rezultati ispita iz predmeta Osnove forenzične biologije i Forenzična genetika I

Rezultati ispita iz predmeta Osnove forenzične biologije i Forenzična genetika I se nalaze u prilogu.

04.srpanj 2014

Obavijest o nastupnom predavanju

Dr. sc. Dražen Kovačević održat će nastupno predavanje za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija dana 11. srpnja 2014. (petak) u 12:00 sati u prostorima... Više

04.srpanj 2014

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studenta Borisa Miletića na temu "ZAŠTITNA OBILJEŽJA I NAČINI KRIVOTVORENJA AMERIČKIH DOLARA" će se održati u četvrtak 10.srpnja 2014. u prostorijama Odjela u 10:00 sati. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju obrani rada.

04.srpanj 2014

Upis ocjena iz kolegija Kazneno pravo i Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

Upis ocjena kod prof. dr. Anite Kurtović Mišić iz kolegija Kazneno pravo i Suzbijanje organiziranog kriminaliteta održat će se 07. 06. 2014. (ponedjeljak) u 12 sati, u kabinetu profesorice na Pravnom fakultetu.

03.srpanj 2014

Rezultati ispita i upis ocjena iz predmeta Etika u forenzičnim znanostima

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Etika u forenzičnim znanostima se nalaze u prilogu. Upis ocjena će se održati dana 09. srpnja (srijeda) u 10:00 sati u prostorijama Odjela.

ispis

Tražilica