Sveučilište u Splitu

Novosti i događanja

Unosi za srpanj 2015

17.srpanj 2015

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična analiza spornih dokumenata

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična analiza spornih dokumenata se nalaze u prilogu.

17.srpanj 2015

Rezultati ispita iz predmeta IMD1

Rezultati ispita iz predmeta Istraživanje mjesta događaja I se nalaze u prilogu.

17.srpanj 2015

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična balistika

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična balistika se nalaze u prilogu.

17.srpanj 2015

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična genetika I

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična genetika I se nalaze u prilogu.

15.srpanj 2015

Upis ocjena iz predmeta Forenzična patologija

Upis ocjena iz predmeta Forenzična patologija će se održati dana 17. srpnja u 12:00 sati u uredu prof. M. Definis Gojanović na odjelu Sudske medicine, KBC Split (Firule).

15.srpanj 2015

Rezultati ispita iz predmeta Seminar iz forenzičnih znanosti

Rezultati ispita iz predmeta Seminar iz forenzičnih znanosti se nalaze u prilogu. Upis ocjena će se održati dana 17. srpnja u 12:00 sati u uredu prof. M. Definis Gojanović na odjelu Sudske medicine, KBC Split (Firule)

14.srpanj 2015

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična genetika

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična genetika nalaze se u prilogu.

14.srpanj 2015

Obavijest o radu službi Odjela za vrijeme ljeta

Zbog korištenja godišneg odmora studenstka referada Odjela neće raditi od 20. srpnja 2015. do 14. kolovoza 2015., a tajništvo Odjela neće raditi sa strankama od 29. srpnja do 21. kolovoza 2015.

09.srpanj 2015

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična balistika

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična balistika se nalaze u prilogu.

09.srpanj 2015

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studentice Katarine Mravak na temu "GLOBALNI SIGURNOSNI IZAZOVI I NETRADICIONALNE SIGURNOSNE PRIJETNJE" će se održati u četvrtak 09. srpnja 2015. u 13:30 sati u Seminarskoj dvorani 1 Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti. Pozivaju se sv... Više

08.srpanj 2015

Rezultati ispita iz predmeta IMD2

Rezultati ispita iz predmeta IMD2 se nalaze u prilogu.

08.srpanj 2015

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična obrada tragova

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična obrada tragova se nalaze u prilogu.

08.srpanj 2015

Rezultati ispita iz predmeta Osnove forenzične biologije

Rezultati ispita iz predmeta Osnove forenzične biologije se nalaze u prilogu.

06.srpanj 2015

Obrane diplomskih radova

Obrane diplomskih radova će se održati u srijedu 08.srpnja na Pravnom fakultetu u Splitu prema sljedećem rasporedu: studentica Jelena Odrljin na temu "GOSPODARSKI POJAS S OSVRTOM NA ZAŠTIĆENI EKOLOŠKO-RIBOLOVNI POJAS REPUBLIKE HRVATSKE" u 11 sati st... Više

06.srpanj 2015

Studenti studija Forenzike na konferenciji ISABS

Više od šezdeset studenata Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti, Sveučilišta u Splitu imalo je jedinstvenu priliku sudjelovati na kongresu koji je okupio više od 500 sudionika te oko 60 predavača iz preko 40 zemalja. Prvom danu konferencije nazočili su i minis... Više

03.srpanj 2015

Ispit iz predmeta Forenzična patologija

ISPIT IZ FORENZIČNE PATOLOGIJE BITI ĆE 07. SRPNJA 2015. UČIONICA S5, U 9 SATI. Ispit možete prijaviti do 06. 07. 2015.

03.srpanj 2015

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična psihijatrija i psihologija

  ime i prezime ocjena   Bekavac Cvitan ... Više

03.srpanj 2015

Posjet delgacije Američke akademije za forenzične znanosti

20. lipnja 2015 članovi Američke akademije za forenzične znanosti u sklopu svog International Outreach Educational Programa posjetili su splitsko sveučilište. U zgradi Sveučilišne knjižnice u Splitu, u prostorima Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti primili su ih ... Više

03.srpanj 2015

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studentice Marije Drmić na temu "ULOGA I ZADACI REVIZIJSKOG ODBORA U PROCESU KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA" će se održati u srijedu 08. srpnja 2015. u 12:00 sati u Seminarskoj dvorani 2 Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti.  Pozivaju... Više

02.srpanj 2015

Natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencioniranje stanovanje, a kojeg donosi ministar znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: 602-01/15-03/00127, URBROJ: 533-20-15-0001,  a za raspodjelu mjesta redovitim studentima ... Više

01.srpanj 2015

Upis ocjena iz predmeta Kazneno procesno pravo II

Upis ocjena možete obaviti u  uredu doc. Primorca, u naredni tjedan dana. Prije dolaska, najbolje kontaktirate gosp.  Dina na mob. 098-910-7075

01.srpanj 2015

Rezultati ispita i seminari iz predmeta Forenzična genetika I

Rezultati ispita i seminarske teme iz predmeta Forenzična genetika I se nalaze u prilogu.

ispis

Tražilica