Sveučilište u Splitu

Novosti i događanja

Unosi za rujan 2015

29.rujan 2015

Upisi za studente 1. godine studije forenzike

REZULTATI PSIHOTESTIRANJA objavit će se u srijedu 30. rujna 2015. na mrežnim stranicama Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti UPISI za studente  PRVE godine studija FORENZIKE (svi moduli) održat će se u petak, 09. listopada 2015., u vremenu od 10 do 14 sati ... Više

25.rujan 2015

Upis ocjena iz predmeta Računalna forenzika

Upis ocjena iz kolegija Računalna forenzika: ponedjeljak, 28. 09. 2015. u 15.00 sati, na IV. Kat Mole se studenti da dođu s indexom na upis.

25.rujan 2015

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična genetika I

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična genetika I se nalaze u prilogu.

25.rujan 2015

Razredbeni ispit

Razredbeni ispit za upis na studij Forenzike će se održati 28. rujna 2015. u 9:00 sati na adresi Odjela: Ruđera Boškovića 31, 4. kat, seminarska dvorana II. (zgradaSveučilišne knjižnice). Više

25.rujan 2015

Noć istraživača 2015.

Organizacijski odbor Europske noći istraživača 2015 za Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Društvo znanost.org, pod pokroviteljstvom MZOS-a, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investici... Više

25.rujan 2015

Dan Japana

Sveučilište u Splitu poziva Vas na kulturnu manifestaciju Dan Japana (demonstracija tradicionalnih japanskih vještina) u ponedjeljak, 28. rujna 2015., u 11 sati u sjevernoj zgradi Sveučilišne knjižnice u Splitu, Ruđera Boškovića 31, 3. kat.

24.rujan 2015

Odluka o participaciji u troškovima studija

Odluka o participaciji u troškovima studija se nalazi u prilogu.

22.rujan 2015

Forenzičari su traženi jer je sve više kriminala

Slobodna Dalmacija, 21. rujna 2015. Više

22.rujan 2015

Upis ocjena iz više kolegija

UPIS OCJENA KOD DOC. SC. GORDANA MRŠIĆA ODRŽAT ĆE SE U PETAK, 25. 09. 2015. U 11 SATI: ISTRAŽIVANJE MJESTA DOGAĐAJA I. ISTRAŽIVANJE MJESTA DOGAĐAJA II. FORENZIČNA ANALIZA SPORNIH DOKUMENATA FORENZIČNA OBRADA TRAGOVA FORENZIČNA BALISTIKA ... Više

21.rujan 2015

Obrane diplomskih radova

Obrane diplomskih radova će se održati u prostorijama na PAK-u prema slijedećem rasporedu: Srijeda 23.rujna studentica Kristina Zuanić na temu "KRANIOMETRIJA SREDNJOVJEKOVNE POPULACIJE" u 11:00 sati student Frano Kasum na temu "USPOREDBA PROSJEČNIH ... Više

20.rujan 2015

Obrane diplomskih radova

Obrane diplomskih radova će se održati 23.rujna 2015. u prostorijama Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti prema slijedećem rasporedu: student Vladimir Slipčević na temu "Uloga Benfordovog zakona u forenzičnim istraživanjima" u 10:30 sati studen... Više

16.rujan 2015

Konferencija iz bioetike (budućnosti) u Bolu

Sveučilišni odjel za forenzične znanosti jedan je od suorganizatora 12. svjetske konferencije Međunarodnog društva za kliničku bioetiku (International Society for clinical bioethics – ISCB) koja se planira održati 21. i 22. rujna 2015. u Bolu na otoku Braču. Naziv inter... Više

16.rujan 2015

Upisi ocjena iz Osnova for. kemije i For. kemije i toksikologije

Upisi ocjena iz predmeta Osnove forenzične kemije i Forenzične kemije i toksikologije održat će se u ponedjeljak 21. rujna 2015. u 9 sati.

16.rujan 2015

Rezultati ispita iz predmeta IMD I i IMD II

Rezultati ispita iz predmeta IMD I i IMD II se nalaze u prilogu.

11.rujan 2015

Obrane diplomskih radova

Obrane diplomskih radova će se održati prema slijedećem rasporedu: student Marino Bezmalinović na temu "Rat u Siriji i implikacije na Europu" u ponedjeljak 14.rujna 2015. u 10 sati u prostorijama Odjela student Jurica Petković na temu "KURDSKO PITANJE I... Više

10.rujan 2015

Upisi za studente koji ponavljaju II. godinu studija

Upisi za studente koji ponavljaju II. godinu studija Forenzike (STUDENTI KOJI SU AK. GODINE 2013./14. UPISALI PO PRVI PUT PRVU GODINU STUDIJA FORENZIKE)     Studenti koji ne predaju diplomski rad u predviđenom roku (do 15. rujna 2015.) moraju doći na u... Više

10.rujan 2015

Upisi u II. godinu studija za studente koji upisuju prvi put

Upisi u II. godinu studija Forenzike (STUDENTI KOJI SU AK. GODINE 2014./15. UPISALI PO PRVI PUT PRVU GODINU STUDIJA FORENZIKE)   Studenti su se dužni upisati u II. godinu studija u navedenim terminima te ih lijepo molimo da se ih se pridržavaju. Na upis je potr... Više

10.rujan 2015

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična genetika I

Rezultati ispita iz predmeta Forenzična genetika I se nalaze u prilogu.

09.rujan 2015

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studentice Ana-Marije Antonije Bugarić na temu "FORENZIČNO ANTROPOLOŠKA ANALIZA UZORKA SA SALONITANSKE NEKROPOLE" će se održati u petak 11. rujna 2015 godine u 11:30 u Seminarskoj učionici 2 na PAK-u, Spinčićeva 1 (zgrada patologije). Poziva... Više

07.rujan 2015

Tehniciziranje čovjeka ili humanizacija znanosti?

Universitas, 31. kolovoza 2015.

02.rujan 2015

Predaja diplomskih radova

Rok za predaju diplomskog rada koji je odobren od strane mentora je 15. rujna 2015., i u tom slučaju obranu rada studenti mogu imati do kraja ove akademske godine 2014./2015. Ukoliko rad ne predaju do tog datuma studenti iduću akademsku godinu 2015./2016. ponovno up... Više

ispis

Tražilica