Sveučilište u Splitu

Pristup informacijama
  
zahtjev

Zahtjev za pristup informacijama

odluka_o_imenovanju

Odluka o imenovanju Službenika za informiranje

katalog_informacija

Katalog informacija

odluka_o_ustrojavanju

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

ispis