TURNITIN – softver za provjeru izvornosti radova

Studentima, nastavnicima i nenastavnome osoblju Sveučilišnoga odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu za potrebe provjere izvornosti radova omogućen je pristup softveru za provjeru izvornosti radova Turnitin. Softverom je moguća provjera izvornosti svih vrsta radova, pri čemu nakon provjere rada softver stvara izvještaj o radu u kojemu je prikazano preklapanje sadržaja provjerenoga rada s drugim izvorima. Softver pritom navodi sve izvore pojedinačno i korisniku pruža uvid u postotak sadržaja provjerenoga rada koji se preklapa s drugim izvorima.

Softveru se pristupa korištenjem AAI@Edu elektroničkoga identiteta na sljedećoj poveznici – Pristup softveru Turnitin.

U nastavku se nalaze i službene brze upute za nastavnike, a čitave upute o korištenju softvera moguće je pronaći ovdje – Upute za korištenje softvera Turnitin.

NAPOMENA: Nastavnici prilikom korištenja softvera i podizanja radova trebaju odabrati opciju “No repository”, jer u suprotnome podignuti rad ostaje spremljen u softverskome repozitoriju i svako sljedeće podizanje i provjera istoga rada rezultira 100-postotnim preklapanjem u sadržaju, jer softver uspoređuje podignuti rad s njegovom kopijom prethodno spremljenom u repozitorij.

Turnitin – Brze upute za nastavnike
Turnitin – Upute za korištenje