Sveučilište u Splitu

Naslovnica

UVOD U RAČUNALNU FORENZIKU - Ispit

Ispit iz Osnove računalne forenzike (razlikovna godina) održat će se u ponedjeljak 21. srpnja 2014. u 16 sati. Budući da Sveučilišna knjižnica tada ne radi, okupite se ispred zgrade, pa će Vas asistent odvesti na FESB gdje će se ispit i održati.

Ispit iz predmeta Uvod u kriminalistiku

Ispit iz predmeta Uvod u kriminalistiku za studente razlikovne godine održat će se u četvrtak 10. srpnja u 9:00 sati.

Obavijest o nastupnom predavanju

Dr. sc. Dražen Kovačević održat će nastupno predavanje za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija dana 11. srpnja 2014. (petak) u 12:00 sati u prostorima... Više

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studenta Borisa Miletića na temu "ZAŠTITNA OBILJEŽJA I NAČINI KRIVOTVORENJA AMERIČKIH DOLARA" će se održati u četvrtak 10.srpnja 2014. u prostorijama Odjela u 10:00 sati. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju obrani rada.

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studentice Ankice Slavica na temu "SPECIJALNE OPERACIJE I INFORMACIJSKE OPRERACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ" će se održati u petak 27.lipnja 2014. u Vijećnici Pravnog fakulteta u Splitu u 12:00 sati.   Pozivaju se svi zainteresirani da pris... Više

eurostudent.hr - Istraživanje o kvaliteti studentskog života

U razdoblju od 02. do 30. lipnja 2014. godine se provodi istraživanje EUROSTUDENT o kvaliteti studentskog života. Svi studenti, neovisno o statusu, mogu pristupiti istraživanju korištenjem svog AAI@EduHr elektroničkog identiteta ili koristeći kombinaciju JMBAG-a i OIB-... Više

Obavijest za studente razlikovnog programa

Ispit iz kolegija OSNOVE KAZNENOG POSTUPKA održat će 16. 06. 2014. u 15.30 u seminarskoj dvorani S1 na 4. Katu.

Obavijest za studente razlikovne godine

Nastava iz kolegija Osnove kaznenog postupka – nadoknada  održat će se u petak, 06. lipnja 2014. u 11.30 sati, u prostorijama Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti, na IV. katu, seminarska dvorana S1. Materijali za učenje se nalaze u prilogu. Na nastavi ćet... Više

Obavijest za studente razlikovne godine

Nastava iz predmeta Osnove građanskog prava s osnovama građanskog postupka za studente razlikovne godine u ponedjeljak i utorak će započeti u 16:15 (umjesto kako je prethodno naznačeno u 15:30).

Lista kandidata za izbor rektora

Senat Sveučilišta u Splitu je na sjednici održanoj 22. svibnja donio odluku kojom se utvrđuje se lista kandidata za izbor rektora za mandatno razdoblje od 1. listopada 2014. godine do 30. rujna 2018. godine. Kandidati su prof. dr. sc. Šimun Anđelinović i prof. dr. sc... Više

ispis