Sveučilište u Splitu

Naslovnica

Obrane diplomskih radova

Obrane diplomskih radova održat će se prema rasporedu u prilogu. Više

Obrane diplomskih radova

Obrane diplomskih radova dviju studentica će se održati prema rasporedu u prilogu. Više

Predstavljanje knjige "Forensic DNA Applications: An interdisciplinary Perspective"

U ponedjeljak 8. rujna 2014. u 16 sati u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održat će se predstavljanje knjige "Forensic DNA Applications: An interdisciplinary Perspective" koju su uredili prof. dr. sc. Dragan Primorac i prof. dr. sc. Moses Schanfield... Više

UVOD U RAČUNALNU FORENZIKU - Ispit

Ispit iz Osnove računalne forenzike (razlikovna godina) održat će se u ponedjeljak 21. srpnja 2014. u 16 sati. Budući da Sveučilišna knjižnica tada ne radi, okupite se ispred zgrade, pa će Vas asistent odvesti na FESB gdje će se ispit i održati.

Ispit iz predmeta Uvod u kriminalistiku

Ispit iz predmeta Uvod u kriminalistiku za studente razlikovne godine održat će se u četvrtak 10. srpnja u 9:00 sati.

Obavijest o nastupnom predavanju

Dr. sc. Dražen Kovačević održat će nastupno predavanje za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija dana 11. srpnja 2014. (petak) u 12:00 sati u prostorima... Više

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studenta Borisa Miletića na temu "ZAŠTITNA OBILJEŽJA I NAČINI KRIVOTVORENJA AMERIČKIH DOLARA" će se održati u četvrtak 10.srpnja 2014. u prostorijama Odjela u 10:00 sati. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju obrani rada.

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studentice Ankice Slavica na temu "SPECIJALNE OPERACIJE I INFORMACIJSKE OPRERACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ" će se održati u petak 27.lipnja 2014. u Vijećnici Pravnog fakulteta u Splitu u 12:00 sati.   Pozivaju se svi zainteresirani da pris... Više

eurostudent.hr - Istraživanje o kvaliteti studentskog života

U razdoblju od 02. do 30. lipnja 2014. godine se provodi istraživanje EUROSTUDENT o kvaliteti studentskog života. Svi studenti, neovisno o statusu, mogu pristupiti istraživanju korištenjem svog AAI@EduHr elektroničkog identiteta ili koristeći kombinaciju JMBAG-a i OIB-... Više

Obavijest za studente razlikovnog programa

Ispit iz kolegija OSNOVE KAZNENOG POSTUPKA održat će 16. 06. 2014. u 15.30 u seminarskoj dvorani S1 na 4. Katu.

ispis