Sveučilište u Splitu

Naslovnica

Posjet delegacije Fakulteta za sigurnosne znanosti Sveučilišta u Mariboru

Delegacija od ukupno 23 predstavnika  nastavnog i nenastavnog osoblja s Fakulteta za sigurnosne zanosti u Mariboru na čelu s prof.dr. Gorazdom Meškom, koji je ujedno i dekan Fakultata za sigurnosne znanosti te redoviti profesor za kriminologiju i  Prof.dr. ... Više

Natječaj za upis u razlikovnu godinu

Natječaj za upis studenata u razlikovnu godinu studija u akademskoj 2013./2014. godini za stjecanje uvjeta za upis Sveučilišnog diplomskog studija forenzičnih znanosti na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti

Više

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora

Na temelju čl. 37. st.1. Statuta Sveučilišta u Splitu Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu za upućuje poziv za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora za mandatno razdoblje od 1. listopada 2014. godine do 30. rujna 2018.godine.
Više

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studenta Ivice Ɔutuka pod nazivom "SIGURNOSNE SLUŽBE U RH" će se održati u četvrtak, 10. travnja, u 12.30 u Vijeć‡nici Pravnog fakulteta u Splitu. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju obrani rada.

Slovenski stručnjaci za sigurnost u posjeti Forenzici

U Le Meridien hotelu Lav u Podstrani održala se regionalna Konferencija o sigurnosti gradova (SIGG). Ova konferencija okupila je već šesti put po redu brojne upravitelje, stručnjake i znanstvenike iz zemalja u regiji i šire, koji brinu o sustavima  civilne zaštite ... Više

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studentice Nevene Nožinić pod nazivom "FORENZIČNI INTERVJU S DJETETOM - STUDIJA SLUČAJA" će se održati u petak 21. ožujka 2014. u 13:00 u Seminarskoj dvorani 5 Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti u Splitu. Pozivaju se svi zainteresira... Više

Predprijave za upis razlikovne godine

Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu poziva sve zainteresirane za upis razlikovne godine studija u akademskoj 2013./2014. godini za stjecanje uvjeta za upis sveučilišnog diplomskog studija forenzike Uvjeti upisa Uvjet za upis u razli... Više

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studentice Branke Žibrat pod nazivom "FILOGENETSKA ANALIZA VIRUSA KAO FORENZIČKA METODA U BIOTERORIZMU" će se održati u petak 14. ožujka 2014. u 14:30 na u Seminarskoj dvorani 5 Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti. Pozivaju se svi zaint... Više

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studentice Anđele Jalić pod nazivom "INKVIZITORNI TIP KAZNENOG POSTUPKA" će se održati u utorak 11. ožujka 2014. u 11:30 na Pravnom fakultetu u Splitu. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju obrani rada.

Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada studentice Nikoline Zoko će se održati u ponedjeljak 24. veljače u 11:30 sati u prostorijama Odjela. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju obrani.

ispis